Wil jij je overschrijven naar een andere club? Doe het voor 16 augustus!

Wil jij je overschrijven naar een andere club? Doe het voor 16 augustus!

De zomerperiode is van start gegaan en daarmee is ook een eind gekomen aan het handbalseizoen. Normaliter een periode dat sommige leden er voor kiezen om overschrijving aan te vragen naar een andere club. Om teleurstellingen te voorkomen attenderen wij jullie op de nieuwe overschrijvingsprocedure die strak wordt gehanteerd.

Met ingang van het seizoen 2018/2019 wordt, naast de reguliere overschrijvingsperiode van 16 juni tot en met 15 augustus van het lopende jaar, voor alle (speelgerechtigde) leden ongeacht categorie slechts één tussentijdse overschrijving toegestaan in de periode van 15 december tot en met 31 december van het lopende jaar. Een aanvraag om tussentijdse overschrijving moet uiterlijk 31 december zijn ingediend.

Aanvragen buiten de reguliere overschrijvingsperiode van 16 juni tot en met 15 augustus en tussentijdse overschrijvingsperiode van 15 december tot en met 31 december worden niet in behandeling genomen. Enige uitzondering hierop zijn de internationale overschrijvingen van en naar een buitenlandse vereniging.

Internationale overschrijvingen mogen te allen tijde plaatsvinden, echter de betreffende speler is in Nederland alleen speelgerechtigd voor de nationale na- en bekercompetitie als deze minimaal drie (3) wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie van dat team lid is van het NHV en op het wedstrijdformulier van het betreffende team heeft gestaan. De BENE-League competitie wordt gezien als reguliere competitie.

Voor alle helderheid een overschrijving later dan 16 augustus en na 1 januari wordt niet meer in behandeling genomen.

Team Competitie